W przykrym dla nas przypadku, gdy uszkodzeniu w wyniku kolizji drogowej ulegnie nasz pojazd, przysługuje nam prawo do skorzystania z pojazdu zastępczego oraz żądania refundacji nakładów finansowych z tytułu najmu od towarzystwa ubezpieczeniowego. W momencie gdy chcemy dochodzić naszych roszczeń związanych z wynajmem auta zastępczego bardzo istotne jest, aby poinformować o tym firmę ubezpieczającą sprawcę już na etapie zgłoszenia szkody, ewentualnie podczas oględzin które będzie przeprowadzał likwidator. Dostarczenie do firmy ubezpieczeniowej takich informacji o korzystaniu z zastępczego auta już na wstępnym etapie likwidacji szkody powinno ułatwić dochodzenie roszczeń z tym związanych w przyszłości, a także może przyspieszyć wypłatę należnego nam odszkodowania.

Warto jest znać przysługujące nam prawa z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego OC i korzystać z tych praw, gdyż bardzo mało ludzi zdaje sobie sprawę z przysługującego im prawa. A korzystają na tym głównie towarzystwa ubzpieczeniowe, oszczędzając na tym znaczne koszty.